Hợp_Tác_Xây_Dựng_Case_Study Xây dựng hệ thống ma trận cho sản phẩm gồm

#Hợp_Tác_Xây_Dựng_Case_Study Xây dựng hệ thống ma trận cho sản phẩm gồm:
- Website chính, hệ thống website vệ tinh, seo
- Kênh Youtube, tạo video, seo, phủ sóng kênh youtube
- Kênh TMDT
- Google Map, phủ sóng Google Map
- Facebook Frofile, Hệ thống fanpage, auto đăng bài....phủ sóng từ khóa
- Seo hình ảnh
- Hệ thống mạng xã hội: Pinterest, Twitter, Linkedin, WhatApp, Tumblr, Instagram, Flickr...
- Blogger
- Zalo....
YÊU CẦU SẢN PHẨM: Gọn nhẹ dễ vận chuyển, nhu cầu thị trường lớn, thời giao bảo quản dài....
#Đã_Có_Case_Study_Đối_Chứng_Kết_Quả
Ps: Một Kênh làm chẳng nên Sông, Chín Kênh chụm lại thành dòng Cửu Long !
16/10/2020

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan