Hơn 200 học viên đến với khoá học đào tạo nghiệp vụ Bảo Hiểm để trở thành đối tác với Manulife

Hơn 200 học viên đến với khoá học đào tạo nghiệp vụ Bảo Hiểm để trở thành đối tác với Manulife
Họ đến từ các ngành nghề khác nhau
Cho thấy ngày càng nhiều người quan tâm đến công việc mang nhiều giá trị nhân văn này
Dấu hiệu cho thây sự phát triển của ngành Bh
Một ngành nghề rất Hot
14/01/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan