Hôm nay con ông Cậu tôi và đồng hao của anh ấy ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) ra Hà Nội khám bệnh và vào thăm gia đình tôi

Hôm nay con ông Cậu tôi và đồng hao của anh ấy ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) ra Hà Nội khám bệnh và vào thăm gia đình tôi. Anh em gặp gỡ vui vẻ, thân tình !
01/07/2018
Facebook: https://www.facebook.com/minhluong62

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan