Hiểu ❤❤❤, Hiểu bệnh đau là khổ nên dặn lòng không sát sanh, Hiểu nóng giận là nhân đổ vỡ nên dặn lòng học...

Hiểu ❤❤❤
Hiểu bệnh đau là khổ nên dặn lòng không sát sanh
Hiểu nóng giận là nhân đổ vỡ nên dặn lòng học cách lắng đọng tâm tư
Hiểu miệng là nơi dễ sanh ra thị phi nên dặn lòng giữ gìn khẩu nghiệp
Hiểu rõ cuộc sống là tiến hóa nên dặn lòng chớ nãn chí tụt hậu
Hiểu nhân quả để không thấy cuộc đời bất công
Hiểu vô thường để không thấy bất ngờ
Hiểu đời không toại nguyện để không thất vọng
Hiểu lý duyên sinh để thấy rõ sự sanh diệt của các pháp
Hiểu thân người khó được, để quyết tâm không lầm đường lạc lối."
_((*n*))_
25/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007320995157

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan