Help ! Help ! khẩn cấp ! cứu ! cứu ! Quê nhà mình có 3 cây sấu to và cao lắm , mọi năm sấu mới ra hoa đã có người...

Help ! Help ! khẩn cấp ! cứu ! cứu ! Quê nhà mình có 3 cây sấu to và cao lắm , mọi năm sấu mới ra hoa đã có người trả cả tiền cho cả một vụ . Năm nay sấu non đang độ con gái ngon lắm mà chả thấy ma nào nó hỏi mua . Chỉ dăm bữa nữa là thất thủ sấu .
Nếu ai biết có người trèo hái sấu được , xin mách cho tôi thuê họ hái cho . Tôi đem biếu mỗi nhà được vài rổ cũng là tình cảm mộc mạc từ quê hương . Mỗi khi về nhà , ngước nhìn sấu ở trên cao mà nuốt nước bọt ừng ực , bó tay toàn tập .
03/07/2018
Facebook: https://www.facebook.com/chube.tomo.7

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan