Hai hôm nay đầu hơi đau nên ít vào cõi mạng

Hai hôm nay, đầu hơi đau nên ít vào cõi mạng. Giờ bật lên thấy toàn MẮT BIẾC. Vậy mà xung quanh, toàn thấy mắt mang hình viên đạn không. Có lẽ cuối năm, nhịp sống hối hả nên mắt ai cũng long sòng sọc, không ướt át và lãng mạn như phim ?
https://youtu.be/KvRRO1EvWI0
06/02/2020

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *