Gởi bạn đọc 2 bài gọi là thơ, TÀI GHÊ, Ngày anh cùng đồng đội, hành quân qua làng em, Cổ em quàng khăn...

Gởi bạn đọc 2 bài gọi là thơ
TÀI GHÊ
Ngày anh cùng đồng đội
hành quân qua làng em
Cổ em quàng khăn đỏ
Miệng líu lo hát chào
Cháu yêu chú bộ đội...Tài ghê....
Ngày anh về lại lớp
Gặp em nơi giảng đường
Bờ mi huyền muốn kể...
Hai đứa mình ...Tài ghê.
SG 1977.
CÁI THỜI
Cái thời bụng để ngoài da
Mây giăng cửa trước ,gió và cửa sau
Cái thời chợt nắng chợt mưa
Bờ mi sương ngậm như vừa khóc thôi
Cho ta yêu mãi...cái thời
Vô tư miệng dỗi ,mắt cười vô tư
SG 2000
12/03/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008736580625
2 bình luận:
Dolada Nguyen
03-02-2018, 10:50:17
Cảm ơn quí bạn đọc đã thích bài bài gọi là...thơ của tui
Lien Nguyen
03-02-2018, 10:50:17
Thơ hay quá.

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan