GIỮA ĐỌC BÀI VIẾT VÀ NGHE BÀI NÓI THÍCH ĐƯỢC ĐỌC BÀI VIẾT HƠN Tất nhiên bài viết hay bài nói được đề cập tới ở đây là bài nói hay bài viết của cùng một người cùng một vấn đề

GIỮA ĐỌC BÀI VIẾT VÀ NGHE BÀI NÓI, THÍCH ĐƯỢC ĐỌC BÀI VIẾT HƠN Tất nhiên bài viết hay bài nói được đề cập tới ở đây là bài nói hay bài viết của cùng một người, cùng một vấn đề. Nếu thế, tôi thích được đọc bài viết hơn là nghe bài nói của người ấy. Vì sao lại thế? Vì hình như bài viết thường là được tác giả chăm sóc kỹ lưỡng hơn, có chắt lọc hơn, không hoặc ít hơn những thứ lan man, dây cà ra dây muống, chúng tôi gọi vui là "trữ tình ngoài đề". Người có bản lĩnh mà trữ tình ngoài đề cũng chẳng sao, có khi còn hay nhưng người chưa đủ bản lĩnh mà trữ tình ngoài đề thì không "bốc" cũng bị "quá đà". Chỉ đáng tám, chín mà bốc lên đến mười thì còn gì là khoa học nữa mà nghe? 23-12-2017 Phan Nam Sinh.
22/06/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *