** GIẬN HỜN **

** GIẬN HỜN **
chút giận chút hờn chút yêu thươn *
Vu vơ nỗi nhớ sợi tơ vương *
Hoài niêm ngày xưa còn đâu nữa *
Mây tím sầu giăng những đoạn trường *
Thắm đượm hương yêu xuốt cuộc đời *
Giờ đây xin gửi lại người ơi góp nhặt ân tình xưa yêu dấu *
Mím chặt môi hồng ngăn lệ rơi *
Gió lạnh về đêm buốt tim này *
Nỗi sầu hưu hắt vẩn đâu đây *
Như lòng thổi nhẹ đừng quay lại *
Gửi trái tim buồn theo khói bay *
25/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014753376976

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan