Gía như có thời gian về quê thưởng lãm: " nhấp nhô bóng thuyền Cửa Đại

Gía như có thời gian về quê thưởng lãm: " nhấp nhô bóng thuyền Cửa Đại. Gìa nua nếp phố Hội An..." (TƯỜNG LINH ) để chạy trốn cái oi ả, ngột ngạt và tất bật cơm áo gạo tiền của Đà Nẵng hỉ!...
25/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/kieuquanganh

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan