GHEN!, Điện thoại thực thà báo tin nhắn ting ting

GHEN!
Điện thoại thực thà báo tin nhắn ting ting...
Em bối rối kéo màn hình đen lại
Đang bên nhau bỗng hóa thành xa ngaí
Giữa ngày hè sao lòng thấy xo ro?
Anh gượng cười mong xóa hết âu lo
Để an uỉ những điều em aí ngại
Nhưng thú thực bắt đầu từ phút ấy
Cố trấn tĩnh mình lòng vẫn thấy chênh vênh...
Sợ anh buồn em áp lại ngọt lành
Lời có cánh nhưng sao không bay nổi?
Và mắt anh đã bắt đầu bối rối
Với chính mình trong muôn triệu nghĩ suy...
Anh cứ ngỡ rằng mình rộng lượng, giờ thì...
Bao ích kỷ, hẹp hòi ùa vây kín
Phải chăng vì yêu nên lòng ghen kéo đến
Đấu tố em và đấu tố cả chính anh?
16/6/2018.
Cụ Định.
30/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008171406753

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan