Em cần 01 anh/chị guide đi Đài Loan, 1

Em cần 01 anh/chị guide đi Đài Loan
1. 20-24/10 Khách cực khó, cần thật cứng mà cũng thật mềm
Yêu cầu: Đã đi Đài, có visa nước phát triển
Liên hệ: 0989.45.8816
Em cảm ơn!
04/05/2018
Facebook: https://www.facebook.com/tungduongdulich

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan