Đừng bao giờ bạn đánh mất niềm tin vào bản thân mình

Đừng bao giờ bạn đánh mất niềm tin vào bản thân mình! Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó. Nếu bạn đánh mất tiền bạc, coi như bạn đã đánh mất một chút quý giá trong cuộc sống và với hai bàn tay và khối óc bạn có thể làm lại được, nhưng khi bạn đánh mất niềm tin thì có nghĩa là bạn đã đánh mất tất cả.
***************************
29/04/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan