Doanh thu của Apple tại VN tăng gấp 3 lần trong nửa đầu năm tài chính 2014 đưa VN trở thành thị trường nóng nhất của hãng này

Doanh thu của Apple tại VN tăng gấp 3 lần trong nửa đầu năm tài chính 2014, đưa VN trở thành thị trường nóng nhất của hãng này.
Lý do là SỰ TỰ TIN của người VN nằm ở chiếc điện thoại - có giá bằng một nửa thu nhập bình quân đầu người.
"Điện thoại này bằng hơn 2 tháng lương của tôi đấy. Nhưng tôi vẫn cần mua để tự tin hơn khi đi chơi với bạn bè và đồng nghiệp", Phạm Mỹ Linh - một nhân viên văn phòng 23 tuổi cho biết trên Reuters.
27/03/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan