Điều kiện tham gia khoá học Thầy Nguyễn Tất Kiểm Từ 20 9 25 10 2017 Đại lí đạt doanh thu 20 triệu Tổng đại lí doanh thu 50 triêu Npp doanh thu 180 triệu BUỔI HỌC 1 ngày

Điều kiện tham gia khoá học Thầy Nguyễn Tất Kiểm Từ 20/9 - 25/10/2017 -Đại lí đạt doanh thu 20 triệu -Tổng đại lí doanh thu 50 triêu -Npp doanh thu 180 triệu BUỔI HỌC 1 ngày. thời gian như trong ảnh. Ngày mai e sẽ up thông tin khách sạn và địa điểm cụ thể ạ Sang tuần e sẽ gửi bản hợp đồng kinh tế giấy trắng mực đen cho tat cả các bạn tổng đại lí ,đại lý chi nhánh trực thuộc em kí kết
28/11/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan