Địa danh Tăng Ký là có thật mình chỉ sửa cho đúng thứ nguyên thôi

Địa danh Tăng Ký là có thật, mình chỉ sửa cho đúng thứ nguyên thôi ?
PS: Fake news này chắc cũng không đến nổi bị Chánh phủ phạt theo NĐ-15
20/05/2020

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan