Đi công việc cùng các bạn Hàn Quốc

Đi công việc cùng các bạn Hàn Quốc. Thật tự hào khi nghe các bạn nói về đội tuyển Việt Nam, khi báo chí Hàn nói về đội tuyển Việt Nam. Tôi yêu đội tuyển Việt Nam. Các bạn đã gián tiếp kết nối mọi ngưòi lại gần nhau hơn, và các bạn đã làm nhiều người nước ngoài hơn biết đến đất nước con người chúng ta.Cảm ơn văn hóa thể thao, cảm ơn các bạn.
19/06/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan