Đêm nay sẽ khởi hành đi đến chỗ này

Đêm nay sẽ khởi hành đi đến chỗ này. Nghe nói là chơi ở đây chán lắm, không có nhiều trò >> ngày thứ nhất tắm biển, ngày thứ 2 nhặt vỏ ốc, ngày thứ 3 xây lâu đài cát >> hết kì nghỉ. :D Nhưng dù sao mình cũng vui vì lâu rồi chưa được đi chơi. :D
25/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/beekute4789

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan