ĐÊM LẶNG LẼ

ĐÊM LẶNG LẼ
Lão dế đêm qua lại bỏ đàn
Không thèm khảy nhịp lấp thời gian
Làm âm cót rụng đầy canh hẻo
Để tiếng chuông rơi ngập khắc tàn
Bốn phía bao tầng còn nẻo ngụ
Riêng người một nỗi khó ai san
Đê đầu lặng lẽ vài tâm sự
Ngửa mặt ngoài kia nắng đã tràn
Pt - Tuyên Phạm
25/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/pham.tuyen5555

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan