*** ĐÊM KHUYA ***

*** ĐÊM KHUYA ***
nhặt bóng trăng khuya để ước mong *
Ngày vui khỏa lấp mối tơ lòng *
Chiều rơi nỗi nhớ buồn cô quạnh *
Nắng tắt ai còn mãi đợi trông *
Gặp ánh trăng gầy thơ với mộng *
Gom tài thức trắng giữa đêm đông *
Em đi nắng tắt hồn cô lẻ *
Có nhớ xuân về hẹn ước không *
25/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014753376976

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan