ĐỂ MÃI LÀ, Rượu đổ vào thu nửa chén ngà, Mời người khách nhỏ tận phương xa, Trăng quỳnh hứng giọt khơi lên...

ĐỂ MÃI LÀ
Rượu đổ vào thu nửa chén ngà
Mời người khách nhỏ tận phương xa
Trăng quỳnh hứng giọt khơi lên cảnh
Gió quế đưa hương gợi nỗi nhà...
Kẻ ở đèn khuya thơ chẳng viết
Người đi nắng sớm uyển không ca
Rưng rưng khó kể vàn nhung nhớ
Chắp những niềm riêng để mãi là...
Pt - Tuyên Phạm
25/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/pham.tuyen5555

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan