Đây không phải là sự thành công bất ngờ như anh Đông mà là thành công có nền tảng vững chắc

Đây không phải là sự thành công bất ngờ như anh Đông mà là thành công có nền tảng vững chắc, mặc dù thành công này chưa lớn lắm so với những kỹ sư công nghệ nổi tiếng khác
25/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/beekute4789

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan