Đấy e đi đi ve ve như chim nên công việc bù lu bù loa quá khách yêu ib em check ko kịp thì thông cảm giùm em nhé ?

Đấy e đi đi ve ve như chim nên công việc bù lu bù loa quá khách yêu ib em check ko kịp thì thông cảm giùm em nhé ?
Sáng đến giơ chưa dc nghỉ vì đóng vội cho kịp nhà phân phối gửi chuyến hàng trước tết ? mong răng sang năm toan the chị em nha tam trang than hoạt tinh Café mình cùng cố gắng hơn nữa nhé ???
Khổ qua đi mất thôi dùng đt mới ko quen ahuhu
07/08/2018
Facebook: https://www.facebook.com/ngoanhien.gai.5

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan