Đào Phi Long 29 Tháng 10 lúc 18 04 Một nhà giáo trí thức chân chính và tài năng là những người biết chắc rằng tri thức mình chia sẻ phải thực sự đúng đắn và có ích cho người học

Đào Phi Long · 29 Tháng 10 lúc 18:04 · - Một nhà giáo, trí thức chân chính và tài năng là những người biết chắc rằng tri thức mình chia sẻ phải thực sự đúng đắn và có ích cho người học. Hơn thể nữa, họ phải luôn trau dồi, phát triển những phương pháp giáo dục nhằm đạt được hiệu quả tối ưu, khởi đầu là khơi dậy sự đam mê học tập tìm hiểu của người học. - Nhà tư bản chân chính và tài năng là những người biết chắc rằng những sản phẩm do doanh nghiệp mình tạo ra đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng của mình. Hơn thế nữa, họ phải luôn tìm tòi và phát triển về mọi mặt nhằm nâng cao chất lượng, giảm thiểu giá thành, mở rộng thị trường, tạo thêm công việc làm, để phục vụ được nhiều hơn và cũng để tồn tại. 2 tầng lớp này hiểu rõ sự tác động của chính trị đến việc giữ vững niềm đam mê lẫn những giá trị căn bản ban đầu đề ra của họ. Ai chịu sự thúc ép cũng như có khả năng lớn hơn họ trong việc lãnh đạo cách mạng?ThíchHiển thị thêm cảm xúcChia sẻ527 7Bình luận
22/01/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan