Đại diện cho gần 500 đại lý của 2 khu vực HN021 và HN31 đạt chuẩn MDRT đến hết tháng 10 2017

Đại diện cho gần 500 đại lý của 2 khu vực HN021 và HN31 đạt chuẩn MDRT đến hết tháng 10/2017. Chúng tôi đã có mặt tại Trung tâm Triển Lãm và Thương mại Quốc tế Bangkok để lĩnh hội những kiến thức và lắng nghe những trải nghiệm, những câu chuyện thực tế từ của các diễn giả đến từ các quốc gia như Mĩ, Hồng Kong, Malaysia, Indonesia...
Họ đều là những người đã thành công trong ngành Bảo hiểm nhân thọ và đạt các danh hiệu như MDRT 21 năm, MDRT 17 năm, COT 5 năm, TOT 3 năm...
06/01/2019
3 bình luận:
Hien Chilly
06-01-2019, 01:59:44
Tuyệt vời quá
Lệ Phi Trần
06-01-2019, 01:59:44
Chúc cả nhà mình lĩnh hội được nhiều kiến thức, giải pháp về Vn nhé?
Nguyễn Thị Thủy
07-01-2019, 04:08:13
Chúc mừng e nhé

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan