Đa số con người suy nghĩ theo cách mà họ được dạy và đa số những người dạy thì không thể làm điều gì khác nên đi dạy

Đa số con người suy nghĩ theo cách mà họ được dạy và đa số những người dạy thì không thể làm điều gì khác nên đi dạy .! :)Đa số con người suy nghĩ theo cách mà họ được dạy và đa số những người dạy thì không thể làm điều gì khác nên đi dạy .! :)
25/01/2019
2 bình luận:
Hoang Ha Nguyen
25-01-2019, 01:59:57
ko làm được thì tư vấn. Ko ư vấn được thì đi dạy.
Nguyen Huong
25-01-2019, 01:59:57
Em thích làm cô giáo , nhưng không có duyên . Ở đời mà vô duyên khó khá :)Xong em rất thích làm cô giáo Lạ

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan