CXO GM mảng enterprise của Saudi Telecom tập đoàn viễn thông lớn nhất trung đông chia sẻ về chiến lược của cả tập đoàn trên nền tảng của digital big data data mining machine learning nhằm tối ưu hóa CX Mình nghĩ cái này các tập đoàn viễn thông Việt Nam ha

CXO, GM mảng enterprise của Saudi Telecom, tập đoàn viễn thông lớn nhất trung đông chia sẻ về chiến lược của cả tập đoàn trên nền tảng của digital, big data, data mining, machine learning nhằm tối ưu hóa CX. Mình nghĩ cái này các tập đoàn viễn thông Việt Nam, hay các công ty công nghệ ở Việt nam có thể dùng để tham khảo.
18/02/2021

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan