Cuốn sách number one của nhãn hiệu Tủ sách Người Mẹ Tốt

Cuốn sách number one của nhãn hiệu Tủ sách Người Mẹ Tốt.
Nhiều ý tưởng, thông điệp và trích dẫn... trong tựa "Người Mẹ Tốt Hơn Là Người Thầy Tốt" đã truyền cảm hứng cho các diễn giả, chuyên gia đào tạo, giáo viên, người làm chính sách... soạn giáo án, chương trình giảng dạy, vận động thay đổi chính sách...
Các phụ huynh tham khảo phiên bản SÁCH CHỮ, ĐẦY ĐỦ nội dung tại đây.
https://www.fahasa.com/8936056791512.html?attempt=1
Cảm ơn BTV Nguyễn Thị Hồng Minh, chuyên gia đào tạo Hoàng Dương,
19/03/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan