Cuộc đời ngắn tựa gang tay, Yêu thương không hết, đắng cay làm gì !!

Cuộc đời ngắn tựa gang tay
Yêu thương không hết, đắng cay làm gì !!.
Cuộc đời là một chuyến đi
Cùng đi gieo hạt từ bi vào đời .
Đi không cần phải đến nơi
Bến bờ hạnh phúc mỉm cười dưới chân..
Như Nhiên
__(())__
01/07/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007320995157

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan