Cư ng qua em khô Mê m qua em cu ng khô

Cứng quá em khổ - Mềm quá em cũng khổ
Có hai trường phái lớn trong thế giới khởi nghiệp.
TRƯỜNG PHÁI CỨNG: Người khởi nghiệp cho rằng mình đã có kế hoạch rồi, bây giờ chỉ đi múc cháo thôi, dễ như ăn ớt. Tai hoạ nằm ở chổ bức tranh thị trường luôn thay đổi.
Khách hàng thì chơi trò trốn tìm biệt tích biệt tăm. Đối thủ thì bỗng xuất hiện như rươi. Công nghệ cũng có thể thay đổi. Môi trường pháp lý cũng có thể thay đổi. Hạ tầng kinh doanh cũng có thể thay đổi.
Khi sự thay đổi quá nhanh, quá nhiều sẽ làm cho kế hoạch kinh doanh trở nên không hiệu quả.
TRƯỜNG PHÁI MỀM: Người khởi nghiệp cho rằng cứ chơi tới luôn, chuyện gì đến sẽ đến và chủ động ứng phó. Tai hoạ ở chổ muốn ứng phó thì phải mừng tượng ra tương lai và có giải pháp đương cự. Thực chất đây là kế hoạch mà thôi.
Chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi rất nhanh và khó lường. Do đó, bên cạnh lập kế hoạch cần phải THÍCH ỨNG với sự thay đổi.
*************************************************************************
Capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Cấp cứu khởi nghiệp, Tái cấu trúc, Sang nhượng doanh nghiệp.
12/07/2019
2 bình luận:
Lê Hoàn
12-07-2019, 02:19:42
Hello
Linh Pham
12-07-2019, 02:19:42
Hình minh hoạ hay quá anh

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan