*** CON XIN CHÚA ***

*** CON XIN CHÚA ***
chúa ơi xin chúa một điều *
Đừng mang đau khổ đến người con yêu *
Dòng sông chỉ chảy một chiều *
Tình yêu trung thủy chỉ yêu một người *
25/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014753376976

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan