Có 2 dạng người đưa sự nghiệp của cá nhân mình đi lên

Có 2 dạng người đưa sự nghiệp của cá nhân mình đi lên:
Một dạng đi lên bằng tài năng và nhân cách của chính mình;
Và, một dạng ngược lại, đó là loại bất tài, nhân cách hèn hạ, đi lên bằng cách dùng mưu hèn, kế bẩn đạp người khác xuống để cho mình đi lên!
Hiện nay, dạng này là khá phổ biến!
Làm sao chúng ta có thể kỳ vọng về những điều gì tốt đẹp hơn được mạng lại cho công việc và cuộc sống của chúng ta nếu loại thứ 2 này mà làm lãnh đạo (ở một tổ chức hay một địa phương nào đó) nhỉ!
29/08/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan