Chuyên gia shipp muộn ??

Chuyên gia shipp muộn ??
Cả ngày bận bán hàng quay cuồng tối 8h vẫn phi như ngựa ở ngoài đường ??
Nhưng đc cái khách xinhh thiệccc đã thế còn dịu dàng nhẹ nhàng nữa chớ ??
29/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/Minhthu0123

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan