Chính sách công giấc mơ ngày cũ Càng ngẫm thì càng thấy việc không nỗ lực học MPP ở Fulbright VN mà đi học MBA ở CFVG là một lựa chọn thực tế và chính xác

Chính sách công, giấc mơ ngày cũ Càng ngẫm thì càng thấy việc không nỗ lực học MPP ở Fulbright VN mà đi học MBA ở CFVG là một lựa chọn thực tế và chính xác. Lí do thì có nhiều, nhưng có thể kể ra vài điểm chính: 1. Fulbright VN có học bổng toàn phần, song cũng phải học toàn thời gian và chỉ được trợ cấp khoảng 1.8 triệu/ tháng trong suốt 2 năm học. So với học phí khoảng $10.000 ở CFVG, trong khi có thể vừa học vừa làm, thì đã rõ bên nào lợi hơn về mặt kinh tế. 2. Fulbright VN tuyên bố mức học bổng là $24.000, song vẫn dạy hoàn toàn bằng tiếng Việt. So với học toàn phần bằng tiếng Anh và được học thêm tiếng Pháp ở CFVG, cái lợi cũng đã rõ. Vẫn biết học bằng tiếng Việt sẽ tốt cho nhiều ứng viên và phù hợp với mục tiêu của trường, song không hẳn phù hợp với nhu cầu của một số người. 3. MPP của Fulbright VN nổi tiếng đào tạo học viên vững chãi về phân tích kinh tế - tài chính lẫn chính sách, song thực ra để áp dụng thực tế, không phải ai cũng có điều kiện thuận lợi để tư vấn chính sách hoặc làm chính sách. Vậy thì chỉ còn lại mặt kinh tế và quản lý là dễ dùng. Mà những món này lại cũng là thế mạnh của MBA. Trong khi đó, học MBA còn được phân chuyên ngành, có thể đi sâu vào International business hoặc Entrepreneurships tuỳ ý. 4. Cuối cùng, bằng cấp của ĐH Fulbright VN do dạy chương trình khá thuần tuý VN nên sẽ không có chứng nhận quốc tế như EPAS của MBA CFVG, học viên không thể dùng để chứng minh bằng cấp master khi sau này có sống ở nước ngoài chẳng hạn. Dù sao, Fulbright VN vẫn là một đại học mạnh và hướng đến tinh thần khai phóng, mang nhiều nét độc đáo. Chắc chắn trong 5-10 năm nữa, trường sẽ có nhiều cải tiến và nhiều chương trình học đáp ứng đa dạng nhu cầu hơn. Song, vào thời điểm này, về lý mà nói, khó có thể cho rằng học MPP Fulbright lại tốt hơn học MBA CFVG :)
14/12/2018

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan