Chia sẻ HÌNH LƯU NIỆM cuộc Họp thành viên chính thức của VBM thứ năm 16 11 2017 tại Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM số 149 Pasteur P 6 Quận 3 TP HCM

Chia sẻ...HÌNH LƯU NIỆM...cuộc Họp thành viên chính thức của VBM (thứ năm 16/11/2017) tại Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, số 149 Pasteur, P. 6, Quận 3, TP.HCM.
1/ Trao đổi, đánh giá hoạt động của VBM trong thời gian qua.
2/ Thảo luận và triển khai các hoạt động sắp tới.
3/ Chuyên đề nội bộ: TRIẾT LÝ & SỨ MẠNG của VBM...(!) được trình bày bởi @TuanAnh Vu (Founder of VBM) .
https://www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching/?multi_permalinks=1568959986506263¬if_id=1510827154892796¬if_t=like
25/02/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan