Chàng về em chẳng cho về- Em nắm "cổ áo" em đề câu thơ- Câu thơ ba chữ rành rành- Chữ trung, chữ hiếu, chữ tình là...

Chàng về em chẳng cho về- Em nắm "cổ áo" em đề câu thơ- Câu thơ ba chữ rành rành- Chữ trung, chữ hiếu, chữ tình là ba- Chữ trung ta để phần cha- Chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình.
11/04/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010315908984
4 bình luận:
Nguyễn Khoa Đăng
04-02-2018, 09:23:47
Cảm ơn cháu Thi nhé!
Bùi Đức Ánh
04-02-2018, 09:23:47
Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng ,không những tài hoa,mà còn đào hoa
Lượng Nguyễn Hữu
04-02-2018, 09:23:47
Mây chiều bảng lảng, đến thế là cùng, !!
Đinh Hữu Trường
04-02-2018, 09:23:47
Ái chà, đến thế thì hết... bình! Giỏi quá. Bắt chước bác Vũ Bằng, vỗ đùi đánh đét, mà rằng: " Tiên sư thằng Tào Tháo!"...

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan