*** CHẲNG TẠI AI ***

*** CHẲNG TẠI AI ***
kiến bò trong trái tim thôi *
Hôm nay là bốn năm rồi cách xa *
Tại ong tại bướm tại hoa *
Tại anh tất cả hay là tại em *
Tại con đóm đóm răng đèn *
Tại con bọ ngựa bám men trên cành *
Tại mây trắng tại trời xanh *
Tại nắng sớm tạnh mưa nhanh đầu hè *
Tại vì lảnh lót tiếng ve*
Tại con cuốc gọi bờ tre sau nhà *
Tại dây bí tại luống cà*
Tại cây dâm bụt ra hoa trái mùa *
Tại ngõ xóm tại hướng chùa *
Tại vì nước mặn đồng chua lắm phèn *
Thôi mà tất cả tại đen*
Chẳng tại anh chẳng tại em --- tại trời *
25/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014753376976

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan