Cầu nguyện ai đang khổ đau

Cầu nguyện ai đang khổ đau, đau đớn vì bịnh khổ đọc được bài viết này và phát tâm tin tưởng!?
01/07/2018
Facebook: https://www.facebook.com/viet.tran.71653

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan