Cảm ơn các lãnh đạo quản lý cấp cao của Salesforce Johnson Johnson DBS Bank đã chia sẻ về tầm nhìn công nghệ về xu thế của Data Mining Deep Learning AI đã đang dịch chuyển toàn bộ thế giới trong 3 5 năm tới Chúng ta chỉ có 2 lựa chọn 1 Một là học tập để t

Cảm ơn các lãnh đạo & quản lý cấp cao của Salesforce, Johnson & Johnson, DBS Bank đã chia sẻ về tầm nhìn công nghệ, về xu thế của Data Mining, Deep Learning, AI đã & đang dịch chuyển toàn bộ thế giới trong 3-5 năm tới. Chúng ta chỉ có 2 lựa chọn :
1) Một là học tập để thích nghi liên tục.
2) Bị đào thải như một quy luật tất yếu.
05/03/2020

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan