Cái đặc biệt của người lớn là sự kiêu ngạo

Cái đặc biệt của người "lớn" là sự kiêu ngạo. Kiêu ngạo trong tranh luận. Họ luôn tự cho họ như là đúng rồi. luôn dùng lý luận bóng bẩy, hay các từ đao to búa lớn để phủ chụp người đối thoại. Tuy nhiên họ không hề biết được rằng họ cũng chẳng hề thuyết phục được ai. Trong khi họ criticize người khác là thủ dâm chân lý, thì chính họ hơn ai hết là kẻ thủ dâm chân lý. Nói cách khác, họ cũng chính là những kẻ mang bệnh tâm thần mà không hề hay biết.
:D :D :D
16/03/2019
2 bình luận:
Trọng Hiền
16-03-2019, 01:59:00
Em thấy rất lạ. Anh ta quá kiêu ngạo, hay có vấn đề về tư duy, hoặc có vấn đề về thần kinh chăng?
Lien Hoang Ngo
16-03-2019, 01:59:00
Va^ng , nhie^`u nguoi` ra^'t kie^u nga.o va` hie^'u tha*"ng ma` kho^ng tu*. bie^'t !

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan