Cái chết của Ta trên thập giá không những bị gạt bỏ không được nhắc đến mà hình ảnh của lũ quỷ lại được sử dụng như là một sự thay thế cho Thân Mình Ta trên Thập Giá

Cái chết của Ta trên thập giá không những bị gạt bỏ, không được nhắc đến mà hình ảnh của lũ quỷ lại được sử dụng như là một sự thay thế cho Thân Mình Ta trên Thập Giá. Nếu đó không phải là Ta, Đấng mà họ đã giết chết trên Thập Giá, thì người đó là ai vậy? Họ là ai khi họ rao giảng Lời Ta nhưng lại thốt ra những lời phỉ báng từ miệng lưỡi của họ?
TD29/07/2013
Sách Sự Thật
Thứ hai ngày 29 tháng 7 năm 2013, lúc 11:23
Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Danh Ta hiếm khi được nhắc đến trên môi miệng của những kẻ tuyên bố là đại diện cho Ta nhưng chúng lại thốt ra những lời phỉ báng chống lại Thiên Chúa. Cái chết của Ta trên thập giá không những bị gạt bỏ, không được nhắc đến mà hình ảnh của lũ quỷ lại được sử dụng như là một sự thay thế cho Thân Mình Ta trên Thập Giá. Nếu đó không phải là Ta, Đấng mà họ đã giết chết trên Thập Giá, thì người đó là ai vậy? Họ là ai khi họ rao giảng Lời Ta nhưng lại thốt ra những lời phỉ báng từ miệng lưỡi của họ?
08/05/2019
6 bình luận:
Phuoc Hong
08-05-2019, 02:01:20
Xin Chúa đập tan những mưu trước của Ma quỷ trên chúng con.Amen
Chí Minh
08-05-2019, 02:01:20
Lạy chúa Linh hồn Con miệng lưỡi Con xin ngài Cai trị để từ nay Con đc tốt lành hơn mỗi ngày Cho chinh Con amen. Xin tha tội lỗi Cho Con vì trước đây .Con có những lời nói buông thả theo một trào lưu xã hội .thực tâm Không có làm gì .Xin chúa tha Cho Con amen
Chea Savy
09-05-2019, 04:44:06
Xin chúa ban sự Thông minh cho chúng con và xua đuổi ma quỷ sa chúng con ra bở vì chúng con là kẻ yếu đuối, xin chúc ban sức mạnh cho chúng con để chung con van theo lời chúa amen ?.
Truong Nguyen
09-05-2019, 04:44:06
Amen
Geet Thapa
10-05-2019, 04:35:11
amen
Nguyễn Đức Tuấn
10-05-2019, 04:35:11
Mình là người công giáo mà có mấy cấy ảnh nhìn khó hiểu quá.

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan