Cách tạm biệt đội RPG theo truyền thống vốn có của nó là sát cánh với nhau trong một trận cuối cùng trước khi có nhân vật phải chuyển map

Cách tạm biệt đội RPG, theo truyền thống vốn có của nó, là sát cánh với nhau trong một trận cuối cùng, trước khi có nhân vật phải chuyển map. Tạm biệt các anh chị em Phù thuỷ, Chiến binh, Kỹ sư... Trộm chuyển sang map mới để cày exp và level. Hẹn ngày khác ta Resume Game.
21/12/2018

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan