Cạch lần sau ko đi viềng vủng j ? khói thuốc xăng xe khét mù đường nhức cả đầu

Cạch lần sau ko đi viềng vủng j ? khói thuốc xăng xe khét mù đường nhức cả đầu...kị người hút thuốc ghê gớm thấy là tránh xa chục mét ? toàn muốn người khác chết cùng...chen chúc nhau tắc mợ cả đường mệt quá chả vào ngồi uống nước ở cổng hết vị...lại còn thiếu ngủ tại con mẹ cứ thích đi chơi tết năn nỉ mãi mới đc đi đi xong hối hận ? làm e cò mệt lả theo
30/04/2018
Facebook: https://www.facebook.com/lien.hoang.50

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan