Cách đây không lâu trên Facebook lan truyền nội dung viết từ BFF lên Facebook nếu từ đó hiển thị màu xanh thì tài khoản của bạn an toàn và nếu màu đen là đang bị lộ mật khẩu cần phải thay đổi gấp

Cách đây không lâu, trên Facebook lan truyền nội dung viết từ BFF lên Facebook, nếu từ đó hiển thị màu xanh thì tài khoản của bạn an toàn và nếu màu đen là đang bị lộ mật khẩu, cần phải thay đổi gấp.
Thực chất từ BFF là viết tắt của Best Friends Forever, có nghĩa là “mãi mãi là bạn tốt nhất”, hoặc cũng có thể là viết tắt của Best Friend On Facebook, nghĩa là “bạn tốt trên Facebook”. Về cơ bản, Facebook đã lập trình sẵn hiệu ứng trên các chữ này để khi người dùng vô tình nhấp vào thì sẽ xuất hiện hiệu ứng, tương tự như chữ Chúc mừng hay xoxo... Tất nhiên, đối với những ai gõ từ BFF mà hiển thị màu đen chỉ đơn giản là tài khoản của bạn chưa được cập nhật chứ không liên quan gì đến việc bị lộ mật khẩu.
05/04/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan