Các em sinh viên K34 chú ý 12 13 8 là đợt thi ngoại ngữ học phần 4 cuối cùng cho các em

Các em sinh viên K34 chú ý 12-13/8 là đợt thi ngoại ngữ học phần 4 cuối cùng cho các em. Hiện thông báo đã có trên tất cả các kênh: trên website, trên nhóm cán sự lớp, trên khoa. Các em khẩn trương đăng kí thi theo đúng thời hạn trong thông báo nhé. Trân trọng
11/12/2018

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan