Buổi sáng với bài học sâu sắc từ kinh thánh

Buổi sáng với bài học sâu sắc từ kinh thánh
Chủ đề " Tư lợi vị tha "
=======
Chúa nói rằng nếu bạn muốn là người vĩ đại nhất , bạn phải tìm được cách phụng sự số đông .
( Phụng sự nhiều người đưa đến sự vĩ đại )
======
Chúa nói nếu bạn muốn là người thống trị nhiều thứ thì bạn phải tận tâm khi những thứ đó còn ở con số nhỏ .
( Tận tâm chính là kỉ luật . Hãy có kỉ luật khi mọi thứ còn ở số ít và sau đó bạn có thể là người thống trị khi mọi thứ ở mức lớn )
======
Kinh thánh cổ xưa đưa ra câu hỏi rằng , " Có nên để một người quản lý một thành phố nếu anh ta không thể kiểm soát chính bản thân mình. Đó được gọi là tự kiểm soát . Nếu bạn chăm chút đến những điều nhỏ trong bổn phận của mình, bạn sẽ đủ điều kiện đảm nhận những trách nhiệm lớn hơn ......
23/08/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan