Bông: "Mẹ ở nhà ngoan nhá, nhá

Bông: "Mẹ ở nhà ngoan nhá, nhá. Em đi chợ mua thịt cho mẹ" mồm nói, tay đội mũ bh, tay cầm túi xách, kệ nệ ra cổng, ra dáng lắm
??? có tí con gái, mà động việc gì chị ấy cũng tranh làm, chắc lớn tí nữa thì mẹ khỏi làm việc nhà luông!
27/04/2018
Facebook: https://www.facebook.com/mesuathao

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan