BlockChain As A Service là dịch vụ trong toàn hệ sinh thái Das Ecosystem

BlockChain As A Service là dịch vụ trong toàn hệ sinh thái Das Ecosystem
Vâng, Ngắn gọn là dịch vụ hỗ trợ các ICO khác trên hệ sinh thái này.
1 trong 10 ICO trên nền tảng Blockchain này được tung ra có dự án triển khai ATM toàn cầu trong hội nghị tại O2 London ngày 28/04/2018 đang thương lượng để lên sàn #Binance sau khi ICO xong
https://thecoinshark.net/zelaacoin-launches-cryptocurrency-…
http://zelaacoin.com/ << Nơi mua ICO của nó
#DasCoinVideoList
https://youtu.be/ZyRX-YGvqIE
10/02/2020
1 bình luận:
Cuong Pham Bien
10-02-2020, 02:02:22
Giám đốc điều hành DasCoin Michael Mathias giải thích cách Das33, ra mắt vào ngày 30 tháng 6 với năm dự án hợp tác đầu tiên, sẽ hoạt động

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *