Bệnh nhân gửi cho tôi video clip này xem thấy đau lòng và uất ức quá

Bệnh nhân gửi cho tôi video clip này, xem thấy đau lòng và uất ức quá. Không biết nói gì nữa... Tôi chia sẻ với các anh chị em, bạn bè bệnh nhân, để mọi người biết mà cảnh giác với cái loại bảo mẫu thú tính thú vật khốn nạn này!
24/01/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan