Bạn bè tôi quan tâm covid 19 cũng đừng quên hôm nay là ngày đặc biệt của 2 nhà thiên tài này nhé

Bạn bè tôi quan tâm covid-19 cũng đừng quên hôm nay là ngày đặc biệt của 2 nhà thiên tài này nhé. ;)
Nay là ngày đặc biệt dành cho 2 nhà vật lý học của toàn nhân loại.
(14/3/1879) là ngày sinh của Albert Einstein.
(14/3/2018) là ngày mất của Stephen Hawking.
“Không phải là tôi quá thông minh, chỉ là tôi chịu bỏ nhiều thời gian hơn với rắc rối“. - Albert Einstein.
“Có rất nhiều thứ tôi muốn thực hiện. Tôi ghét lãng phí thời gian” – Stephen Hawking.
Nguồn ảnh, thông tin: Internet.
Tingnan ang Pagsasalin
26/05/2020

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan